IEA: tweede kerncentrale in Nederland

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in Parijs spoort het kabinet aan vaart te maken met de voorbereidingen van een tweede kerncentrale in Nederland.

Dat stelt het agentschap in een rapport over het Nederlandse energiebeleid, dat vandaag door directeur Nobuo Tanaka van het agentschap aan minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) in Den Haag is aangeboden. Kernenergie levert, naast duurzame energiebronnen, een welkome bijdrage aan de toekomstige Nederlandse energievoorziening omdat er geen CO2-uitstoot (broeikasgas) vrijkomt, aldus IEA.

Ondanks het feit dat de regerende partijen in het coalitieakkoord hebben afgesproken dat er deze regeerperiode geen nieuwe kerncentrales worden gebouwd, vindt het agentschap dat „politieke besluitvaardigheid” over dit thema prioriteit moet krijgen.

Als pas na 2011 een beslissing wordt genomen over de bouw van een tweede kerncentrale, dan betekent dat „onzekerheid over een technologie die de nodige tijd vereist om uitgevoerd te worden”, stelt het agentschap in het energierapport over Nederland. Het agentschap dringt er bij de regering op aan zo snel mogelijk tot een heldere opstelling te komen.

Dan kan de tijd tot 2011 worden gebruikt om de noodzakelijke regelgeving te maken voordat concreet met de bouw van een nieuwe centrale wordt begonnen. Het agentschap zegt dat het „poldermodel als een buitengewoon traag besluitvormingsproces” kan worden gekarakteriseerd. Dit kan leiden tot „aanzienlijke vertragingen bij het beslissen en uitvoeren van dringend noodzakelijk beleid en maatregelen”.

Vorig jaar botsten de regeringspartijen CDA en PvdA over het thema toen CDA-fractieleider Pieter van Geel verklaarde de bouw van een nieuwe kerncentrale toe te juichen. Milieuminister Jacqueline Cramer (PvdA) noemde die uitspraak voorbarig. Het klimaatbeleid van het kabinet moet juist gericht zijn op energiebesparing, duurzame energie en CO2-opvang en -opslag, vindt Cramer.

Minister Van der Hoeven wil alle opties voor energiewinning openhouden, ook die voor kernenergie. Energiebedrijf Delta heeft vorig jaar al aangekondigd dat het een tweede kerncentrale bij het Zeeuwse Borssele wil bouwen, die in 2016 operationeel kan zijn. PvdA-Kamerlid Diederik Samsom meent dat het verlenen van een vergunning ook strijdig is met het regeerakkoord, alhoewel hierover in het coalitieakkoord niet gerept wordt. De bouw van een centrale begint volgens Samsom immers de dag na de vergunningverlening.

Lees de serie over kernenergie op nrc.nl/kernenergie

    • Michèle de Waard