Gezondheid gaat boven privacy, toch?

Gezondheid gaat boven privacy, toch? Het Elektronisch Patiënten Dossier is uitgesteld, maar van afstel lijkt geen sprake. Hoe wantrouwig moet je eigenlijk zijn, als het voor je eigen bestwil is? pagina 4 en 5 Illustratie Hajo Hajo

pagina 4 en 5