Directeur Rochdale per direct ontslagen

Directeur Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale in Amsterdam is gisteren op staande voet ontslagen. Hij zou interne regels van de corporatie hebben overtreden.

Dit heeft de raad van commissarissen bekendgemaakt. Het ontslag volgt op een intern onderzoek van de commissarissen en van onderzoeksbureau Deloitte Forensic & Dispute Services. Door zijn gebrekkige informatievoorziening en het schenden van afspraken heeft Möllenkamp volgens de commissarissen „het noodzakelijke vertrouwen geschonden”.

De directeur werd afgelopen oktober geschorst, nadat vragen waren gerezen over enkele vastgoedtransacties. De commissarissen stelden een onderzoek in naar de handelwijze van de directeur. Een van de onderzochte transacties is de aankoop van kantorencomplex De Heerd in Amsterdam Zuidoost.

Rochdale betaalde in augustus een recordbedrag van 46,5 miljoen euro voor het kantorencomplex. Dat was mogelijk veel te veel, zo meldde Het Financieele Dagblad voor een „afgedankt” pand, dat in 2010 leeg komt te staan.

Het onderzoek van Deloitte naar de vastgoedtransacties moet in het eerste kwartaal van 2009 zijn afgerond. De IOD, de opsporingsdienst van het ministerie van Volkshuisvesting, bekijkt ook de rol van Möllenkamp bij de vastgoedtransacties. Rochdale heeft inmiddels de interne procedures en gedragscodes aangescherpt.

De woningstichting wil niet ingaan op vragen over de al dan niet luxueuze levensstijl van Möllenkamp. In het AD van vandaag zegt Möllenkamp twee jaar geleden „vijf of zes weken” in een Maserati te hebben rondgereden: „Dat was onverstandig.”