CDA keert zich tegen soepeler begrotingsregels

Het CDA houdt onverkort vast aan naleving van de begrotingsregels, ondanks oproepen tot versoepeling van president Wellink van De Nederlandsche Bank en fractieleider Slob van de ChristenUnie.

De komende weken praat de coalitie over de lopende begroting en die voor 2010. Daarbij speelt de vraag of de strikte begrotingsregels gehandhaafd moeten blijven. In het regeerakkoord is ingrijpen vastgelegd als het begrotingstekort groter is dan 2 procent van het bruto binnenlands product. Die afspraak betekent dat het kabinet op uitgaven bezuinigt of belastingen verhoogt als het tekort door deze ‘signaalwaarde’ gaat. Dit zou de economische neergang versterken.

Gisteren noemde Wellink, lid van het CDA, het in het tv-programma Buitenhof wenselijk de begrotingsregels soepeler te hanteren. Volgens hem is het ‘voorstelbaar’ dat het kabinet „onder de huidige, heel bijzondere omstandigheden ten aanzien van tijdelijke maatregelen meer souplesse betracht”. Volgens Wellink kan de economie worden gestimuleerd door infrastructurele projecten versneld uit te voeren.

Fractieleider Slob van coalitiepartij ChristenUnie zei zaterdag dat de coalitie „lef en leiderschap” moet tonen om de crisis te bestrijden. „Wij zijn bereid met een open houding naar gemaakte coalitieafspraken, ook de financiële, te kijken.”

Het CDA wil vasthouden aan de afspraak in het regeerakkoord. De PvdA wil deze soepeler toepassen. De financiële woordvoerder van het CDA, Kamerlid De Nerée tot Babberich, zegt dat aanpassing van de begrotingsregels niet aan de orde is. „Afspraken maak je niet voor goede tijden, maar voor slechte”, aldus De Nerée.

Volgens hem moet het kabinet eerst voorstellen doen om uitgaven te vervroegen en andere uit te stellen. Verder moet het kabinet met een stofkam door de begroting gaan.

Congres ChristenUnie: pagina 3