Bisschop Van Luyn hekelt rehabilitatie

Bisschop Van Luyn van Rotterdam heeft zijn afschuw uitgesproken over het eerherstel dat het Vaticaan heeft verleend aan de Britse bisschop Williamson.

Die ontkent de vernietiging van miljoenen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. „Dit had nooit mogen gebeuren”, aldus Van Luyn, die voorzitter is van de Nederlandse bisschoppenconferentie en daarin verantwoordelijk voor de relaties met het Jodendom.

In het tv-programma Kruispunt sprak Van Luyn gisteravond van een rampzalige gebeurtenis. „Dat betreur ik nog het meest, dat de Joden weer op hun ziel zijn getrapt. Ik ben geschokt, ik betreur het, voel me belemmerd. Hier worden hindernissen opgeworpen.”

Bisschop Williamson maakt deel uit van de traditionalistische priesterbroederschap Pius X, die in 1970 werd opgericht door de Franse aartsbisschop Lefèbvre. De broederschap verzet zich tegen de hervormingen die zijn doorgevoerd door het Tweede Vaticaans Concilie. Ze beschouwt de Joden als moordenaars van Christus en verzet zich tegen dialoog met het Jodendom. In 1988 wijdde Lefèbvre zonder toestemming van de paus vier bisschoppen, onder wie Williamson. Alle betrokkenen werden uit de kerk gezet.

Eerder waarschuwde de Roermondse bisschop Wiertz dat katholieken niet mogen deelnemen aan missen die door de geëxcommuniceerde priesterbroederschap worden gehouden.

Dat de omstreden bisschoppen nu door de paus zijn gerehabiliteerd, heeft in de katholieke kerk verzet opgeroepen. De Mariënburgvereniging van progressieve katholieken roept op tot ondertekening van een petitie tegen wat ze ziet als reactionaire ontwikkelingen. „De kerk moet meer luisteren naar de gelovigen en geen dictaten van bovenaf opleggen”, zei voorzitter Jurgens vanmorgen op Radio 1.

De Nijmeegse hoogleraar christelijke ethiek Wils heeft zijn kerklidmaatschap opgezegd. „Ik wil me niet meer met het antimoderne, antiplurale van de kerk associëren”, schrijft Wils, die zijn leeropdracht aan de rooms-katholieke Faculteit der Theologie aan de Nijmeegse universiteit neerlegde.