Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Binnenlands bestuur

Zwakke rassen

Paul Schnabel tracht Darwin te verschonen van het sociaal-darwinisme. Sociaal-darwinisten zouden zich vooral op de socioloog Spencer hebben beroepen. Dat is echter een zwakke verdediging van Darwin. De kwestie is immers hoeveel sociaal-darwinistische ideeën hij koesterde. Darwins biografen Desmond & Morris zeiden in 1991: Darwins `notitieboeken maken duidelijk dat concurrentie, vrije handel, imperialisme, raciale uitroeiing en ongelijkheid der seksen van meet af aan deel van het geheel waren` en het darwinisme `altijd tot doel (heeft) gehad een verklaring te bieden voor de menselijke samenleving`. Dat werd zonneklaar in Darwins The descent of man uit 1871. Trouwens, als Lagerhuislid Lubbock, medestander van Darwin, zijn zin had gekregen, was in de Britse volkstelling van 1871 gevraagd of mensen met een volle neef of nicht waren gehuwd. Het jaar 2009 is uitgeroepen tot Darwinjaar, dus moet Darwin worden vrijgepleit.