Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Rechtbank inzet van onderzoek

De Rijksrecherche stelt in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) in Leeuwarden een onderzoek in naar mogelijke misstanden bij de rechtbank in Leeuwarden.

Dat heeft het OM gisteren bekendgemaakt. Aanleiding voor het onderzoek zijn meldingen van advocaten die menen dat de griffie van de rechtbank in Friesland bij een aantal zaken de datum van akten van beroep zou hebben vervalst.

Er is ten minste één zaak bekend waarbij het OM in beroep wilde gaan maar net te laat was met het indienen van het appèlverzoek. Het OM diende dat op een vrijdagmiddag in, op het allerlaatste moment – maar net na sluitingstijd van de griffie. Volgens de regels markeert de sluitingstijd van de griffiebalie het einde van de beroepstermijn.

Maar na het weekeinde, op maandag, zou de griffie de datum hebben vervalst om de tekortkoming van het OM te verhullen. Het gerechtshof ontdekte de fout tijdens de behandeling van het hoger beroep van de betreffende zaak. Het hof verklaarde het OM als gevolg van de fout niet ontvankelijk. In het arrest van 13 januari jongstleden noemt het hof deze gang van zaken „onjuist”.

De Rijksrecherche voert het onderzoek uit onder leiding van het parket in Assen. Dit om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Het OM zal vervolgens de eindconclusies bekendmaken, aldus een persverklaring.

In de Leeuwarder Courant noemt strafpleiter Hans Anker de zaak „schokkend”.