Geweld van sterken is erger dan geweld van zwakken

De uitspraak van rabbijn Evers ”als je geweld veroordeelt, veroordeel dan ook al het geweld”, is te simpel (Opinie & Debat, 24 januari). Geweld van sterken is kwalijker dan het geweld van zwakken. Sterken hebben meer alternatieven om te handelen en dragen bij het gebruik van geweld een grotere morele verantwoordelijkheid dan zwakken. Vergelijkbaar geweld mag en moet je soms verschillend beoordelen en zo nodig veroordelen.

Israël is sterker dan het Palestijnse volk en zal zich voor fysiek geweld - maar ook voor de toepassing van sociaal en economisch geweld - beter moeten verantwoorden. Behalve het oorlogsleed in Gaza is ook de bouw van de muur en de weloverwogen belemmering van de opbouw van een levensvatbare Palestijnse gemeenschap in moreel opzicht kwalijker dan tot nu toe erkend. Het sterke Israël mag zich na zijn disproportionele reactie niet weer achter de tot nu toe gegeven argumenten ter verdediging van zijn optreden terugtrekken. Israël verliest geloofwaardigheid. Taboes en politieke correctheid mogen een publiek debat niet meer in de weg staan. Een Israëlisch antwoord op de vraag of geweld van sterken kwalijker is dan het geweld van zwakken, is nodig. De morele verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn zwakke buren is groot.

En die zwakke buren dan? Die nemen we ook de maat, maar anders.