Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Deal Fortis drijft wig in front aandeelhouders

De verkoop van Fortis België verdeelt de gedupeerde beleggers. Er is geen eensgezindheid over de voor- en nadelen van het nieuwe akkoord.

De fel afgeslankte Fortis Holding krijgt weer iets meer lichaamsgewicht. Niet dat ze ook maar in de buurt komt van wat ze ooit was: de grootste bank en verzekeraar in de Benelux. Maar een verzekeraar van formaat in België zit er wel in.

Ten minste, als het akkoord dat gisteren tussen Fortis, de Belgische overheid en de Franse bank BNP Paribas werd bereikt, groen licht krijgt op de aandeelhoudersvergadering van Fortis. Over anderhalve week wordt hierover beslist.

„Het neerwaartse risico is afgenomen en er is nieuwe opwaarts potentieel gecreëerd”, zei Jan-Michiel Hessels, president-commissaris van Fortis gisteren. En net die vaststelling lijkt een wig te drijven in het front van beleggersverenigingen die de afgelopen maanden juist zo succesvol hebben samengewerkt.

Door 90 procent van Fortis Insurance Belgium – eigenlijk het vroegere AG, de harde kern waaruit de financiële groep Fortis ontstond – in te brengen in de holding, krijgt België nu een verzekeraar met een intrinsieke waarde van 12,4 miljard euro.

Erik Bomans van het advieskantoor Deminor is op zijn hoede. Hij vindt het vreemd dat BNP Paribas, dat aanvankelijk aasde op de volledige verzekeringstak en 5,5 miljard euro wilde betalen, nu een bocht van 180 graden heeft gemaakt. „De marktomstandigheden zijn niet gunstig voor verzekeraars. We weten niet of de aandeelhouders door die inbreng aan extra risico’s worden blootgesteld”, zegt hij.

Door de inbreng van de verzekeringstak zien de aandeelhouders ook 5 miljard euro in contanten aan hun neus voorbijgaan, want BNP Paribas betaalt nu nog slechts 550 miljoen euro voor 10 procent in Fortis Insurance. De verzekeringstak blijft wel voor een belangrijk deel van zijn inkomsten – 50 procent in het segment ‘leven’ en 20 procent in ‘niet-leven’ – afhankelijk van Fortis Bank België, dat voor driekwart in handen komt van de Franse bank. Een exclusief contract tot 2017 moet dit garanderen.

Door het akkoord verliest de holding ook de meerderheid in het afgesplitste vehikel met giftige kredieten. Op het eerste gezicht is dat niet zo erg, omdat het geld dat hierdoor vrijkomt – 3,1 miljard euro – gebruikt kan worden om de verzekeringstak te financieren. „Maar de holding kan die portefeuille nu ook niet meer zelf beheren”, aldus Bomans.

Het neerwaartse risico op verdere verliezen is ingedekt door de waarborg van 5 miljard euro die de Belgische staat geeft. Maar het opwaartse potentieel, de mogelijkheid om te delen in latere meerwaarden, is voor de aandeelhouders nu beperkt tot tot een derde – het belang van Fortis Holding in de kredietportefeuille.

Die pro’s en contra’s verdelen de gedupeerde beleggers. Zowel Deminor als de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gaven gisteren nog niet aan of zij voor of tegen het akkoord zullen stemmen. Wel bleek dat de VEB positief is over de inbreng van de verzekeringstak „die op de middellange termijn weer aandeelhouderswaarde moet kunnen opleveren”, zegt directeur Jan-Maarten Slagter in een reactie.

De beleggersvereniging vindt echter dat de Nederlandse staat nu aan zet is, want de nationalisatie van de Nederlandse verzekeringstak was „zonder noodzaak” gebeurd. Door deze weer in Fortis Holding onder te brengen, kan het verzekeringsbedrijf van Fortis „in zijn oude omvang worden hersteld”, liet de VEB weten. Daarom roept ze minister Bos van Financiën op om het Belgische voorbeeld te volgen en de onderhandelingen met Fortis te heropenen.

Door het uitblijven van een Nederlandse oplossing weigert het Belgische advocatenkantoor Modrikamen, dat zo’n tweeduizend beleggers verenigt, alvast de volledige verkoop van Fortis goed te keuren op de aankomende aandeelhoudersvergaderingen.

Breaking Views: Pagina 19