Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

Werkloosheid eurozone loopt op

De werkloosheid in de eurozone is in december voor de derde achtereenvolgende maand gestegen, tot 8 procent van de beroepsbevolking. In november lag de werkloosheid op 7,9 procent. Dat maakte het Europees statistisch bureau Eurostat vanmorgen bekend.

De werkloosheid kwam iets hoger uit dan analisten hadden verwacht. Zij gingen uit van een werkloosheidspercentage van 7,9 procent in december. Een jaar eerder lag de werkloosheid in de eurozone overigens nog op 7,2 procent.

Nederland heeft nog altijd de laagste werkloosheid van de gehele eurozone. In Nederland had, gerekend volgens de Europese methodes, slechts 2,7 procent van de beroepsbevolking in december geen werk. Omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek andere definities hanteert dan Eurostat, ligt het jongste in Nederland gerapporteerde cijfer hoger, op 3,7 procent.

De werkloosheid was in de laatste maand van vorig jaar veruit het hoogst in Spanje, waar 14,4 procent van de beroepsbevolking geen werk meer had. Een jaar eerder zat 8,7 procent van de Spaanse beroepsbevolking zonder baan.

Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden kwamen er in december in de eurolanden 230.000 nieuwe werklozen bij. Daarmee zaten bijna 12,5 miljoen burgers uit de eurozone zonder baan. De hele Europese Unie telde bijna 18 miljoen werklozen, 309.000 meer dan in november.

De werkloosheid onder jongeren (tot 25 jaar) in de eurozone liep in december op tot 16,4 procent, tegenover 14,5 procent een jaar eerder. Ook in deze categorie presteert Nederland het best, met een jeugdwerkloosheid van ruim 5 procent. De situatie is het somberst in Spanje, waar bijna 30 procent van de jongeren werkloos is.