Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Politiek

Kamer steunt plan Albayrak inperking van `Europaroute`

Den Haag. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel van staatssecretaris Albayrak (Vreemdelingenzaken, PvdA) om met maatregelen te voorkomen dat afgewezen asielzoekers misbruik maken van de `Europaroute`. Dat bleek uit het gisteren gehouden spoeddebat over de `sluiproute` waarmee buitenlanders alsnog in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning. Niet-gehuwde partners die met een beroep op Europese regels in Nederland willen verblijven, moeten gaan aantonen dat ze een duurzame relatie hebben - bijvoorbeeld dat ze langer dan een half jaar samenwonen of een kind hebben. Via de Europaroute omzeilen allochtonen de regels voor gezinshereniging: ze vestigen zich met een Nederlands paspoort tijdelijk in een andere EU-lidstaat. Ze laten familielid of partner overkomen en keren, op grond van de Europese richtlijn voor vrij verkeer van personen, terug naar Nederland.