Kamer steunt plan Albayrak inperking van `Europaroute`

Den Haag. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel van staatssecretaris Albayrak (Vreemdelingenzaken, PvdA) om met maatregelen te voorkomen dat afgewezen asielzoekers misbruik maken van de `Europaroute`. Dat bleek uit het gisteren gehouden spoeddebat over de `sluiproute` waarmee buitenlanders alsnog in aanmerking kunnen komen voor een verblijfsvergunning. Niet-gehuwde partners die met een beroep op Europese regels in Nederland willen verblijven, moeten gaan aantonen dat ze een duurzame relatie hebben - bijvoorbeeld dat ze langer dan een half jaar samenwonen of een kind hebben. Via de Europaroute omzeilen allochtonen de regels voor gezinshereniging: ze vestigen zich met een Nederlands paspoort tijdelijk in een andere EU-lidstaat. Ze laten familielid of partner overkomen en keren, op grond van de Europese richtlijn voor vrij verkeer van personen, terug naar Nederland.