Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Milieu en natuur

Mosasaurus terug

Rotterdam, 27 jan. - Ruim twee eeuwen lang heeft Maastricht het zonder moeten stellen, maar nu krijgt de stad tijdelijk de fossiele schedel terug van de mosasaurus die rond 1770 werd gevonden in de kalksteengroeven van de Sint-Pietersberg. Het Natuurhistorisch Museum Maastricht krijgt het fossiel in bruikleen van het natuurmuseum in Parijs. Na de belegering van de stad in 1794 namen de Franse overwinnaars het fossiel mee naar Parijs. Mosasaurussen waren grote, vleesetende zeereptielen die wereldwijd voorkwamen in tropische zeeën. Ze stierven rond 65 miljoen jaar geleden uit, gelijk met de dinosaurussen. De Franse wetenschapper Cuvier concludeerde kort na aankomst van het fossiel in Parijs dat het `Grand Animal de Maestricht` een uitgestorven dier was. Vanaf 8 maart is het fossiel te zien in een expositie.