Voorkeursactie op Antillen voor CDA-kandidaat Europarlement

Het CDA heeft oud-gevolmachtigd minister voor Aruba Mito Croes op de kandidatenlijst voor de verkiezingen voor het Europees parlement gezet. De christendemocraten zijn de eersten die hiermee inspelen op het feit dat dit keer ook op de Nederlandse Antillen en op Aruba gestemd kan worden voor het Europees parlement.

Croes staat elfde op de dit weekeinde geopenbaarde kandidatenlijst en zijn partijgenoten op Aruba zijn vastbesloten een voorkeursactie voor hem te gaan voeren waarbij zij ook de andere eilanden zullen betrekken. Als gevolg van een wetswijziging mogen de in totaal 210.000 kiesgerechtigde Arubanen en Antillianen dit jaar voor het eerst meedoen aan de verkiezingen. „We hebben naar schatting 20.000 stemmen nodig om Croes in het Europees Parlement te krijgen. Dat moet lukken”, laat Mike Emans, aanvoerder van de aan het CDA gelieerde Arubaanse Volkspartij (AVP) weten. Samen met Croes was hij een van de mensen achter het ‘proefproces’ waarmee het stemrecht voor Aruba en de Antillen werd afgedwongen.

De opkomst bij de verkiezingen is traditioneel laag. Bij de laatste verkiezingen, in 2004, waren 176.506 stemmen goed voor één zetel. In theorie zouden de Antillen dus zelf één zetel kunnen bemachtigen. Voorwaarde is dan wel dat 85 procent van de kiezers opkomt, hetgeen uitgesloten wordt geacht. Maar een voorkeursactie, waarbij slechts 15 procent van de kiesdeler nodig is, behoort wel tot de mogelijkheden. Op dit moment beschikken de christen-democraten over zeven zetels in het 785 leden tellende Europees Parlement.

In het vanmiddag gepresenteerde ontwerpverkiezingsprogramma spreekt het CDA uit dat dat de EU niet mag bezuinigen op de landbouwuitgaven. Voorts stelt het programma dat kernenergie in Nederland „in de nabije toekomt onmisbaar is”. Turkije mag van het CDA lid worden van de EU mits aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.