Omstreden remedie

In het artikel `Omstreden remedie` stond ten onrechte vermeld dat AstraZeneca aandringt op een revisie van de standaarden voor statinegebruik. De auteur baseert zijn uitspraak op een verkeerde interpretatie van de Amerikaanse AstraZeneca-website. Op geen enkele wijze dringt AstraZeneca aan op een revisie van de huidige richtlijnen. AstraZeneca staat achter de richtlijnen. Het is aan de beroepsgroep om te beoordelen of een richtlijn aangepast moet worden, op basis van al het wetenschappelijke bewijs dat zij hebben.