nrc.nl/dichter- desvaderlands

Wie wordt de nieuwe Dichter des Vaderlands? Vijf kandidaten leggen hun proeve van bekwaamheid af.