nrc.nl/crisisdebat

„Het is tijd voor herintreding van het onlosmakelijke Rijnlandse trio: vrijheid, ordening en gemeenschapszin. Sinds de postmoderne nikserigheid is de vrijheid aan een alleingang begonnen en in omvang geëxplodeerd. Ordening en gemeenschapszin zijn van die explosie het slachtoffer geworden. Alles moet kunnen, anything goes”, schrijven Piet Moerman en Mathieu Weggeman bij het debat over de kredietcrisis. Debatteer mee over de gevolgen van de crisis.