Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Zorg

Nog geen geld voor doorstart ziekenhuis

De Nederlandse Zorgautoriteit wil de IJsselmeerziekenhuizen vooralsnog niet financieel steunen.

De begroting en het saneringsplan zijn „onvoldoende deugdelijk”, „deels gebaseerd op feitelijke onjuistheden” of „niet onderbouwde aannames”, aldus het oordeel dat de zorgautoriteit gisteren bekendmaakte.

De ziekenhuizen vragen 29,5 miljoen euro overheidsteun. De te verwachten resultaten van de IJsselmeerziekenhuizen onder de nieuwe leiding van zorgondernemer Loek Winter zijn te klein in verhouding tot dat bedrag, vindt de NZa.

De zorgautoriteit is bezorgd over de continuïteit van de zorg, met name in de regio Lelystad. De afwijzing is nog niet definitief, stelt de toezichthouder van consumentenbelangen in de zorg. Het businessplan zou nog aangepast kunnen worden en het eigen vermogen verbeterd, maar daarbij zouden private partijen (banken of verzekeraars) een rol moeten spelen. Mogelijk dat de aanvragers dan alsnog aan de criteria voor steunverlening kunnen voldoen.

Uit een haalbaar saneringsplan zou dan moeten blijken dat het ziekenhuis met de steun uit de rode cijfers kan komen. Een andere eis is dat het ziekenhuis in staat moet zijn om binnen drie jaar een derde van het geld zelf terug te verdienen. Daaraan voldoet de aanvraag niet. Nog niet eerder ontving de zorgautoriteit een steunaanvraag voor zo’n groot bedrag.

De overname van de IJsselmeerziekenhuizen stuit op veel problemen. De MC Groep van Winter botste deze maand ook al met de vakbonden in de onderhandelingen over een sociaal plan voor de driehonderd werknemers die weg moeten. De nieuwe eigenaar van het ziekenhuis wilde overgaan tot ontslag als werknemers nog geen ander werk hebben gevonden.

De SP en de PVV zullen volgende week een spoeddebat aanvragen over de geweigerde financiële steun. SP-Kamerlid van Gerven vindt het vreemd dat het ministerie van Volksgezondheid nauw betrokken was bij het opstellen van plannen waar de NZa nu zo kritisch over is. „Je mag er dan toch op vertrouwen dat het op hoofdlijnen door zou kunnen gaan.”

Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) zegt dat hij blij is dat de aanvragers een nieuwe kans krijgen en dat de zorgautoriteit stelt dat de aanvraag ‘reparabel’ is. „Gedurende de afwikkeling van het steunverzoek kunnen de patiënten uiteraard gewoon in het ziekenhuis terecht”, aldus de minister in een brief aan de Kamer.