Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Nieuwe steun van kabinet voor economie

Het kabinet treft nieuwe maatregelen om de economie aan te wakkeren. Het gaat om hulp voor ziekenhuizen, exportbedrijven en de woningbouw. De garantieregeling voor banken wordt aantrekkelijker.

Een delegatie uit de banksector sprak gisteren met minister Bos (Financiën, PvdA) af dat alle Nederlandse banken mee zullen doen aan de al bestaande garantieregeling. Financiën stelde in oktober 200 miljard euro beschikbaar als garantstelling voor banken die elders geld op de interbancaire geldmarkt willen lenen. Dat zou de kredietverlening voor particulieren en bedrijven weer op gang moeten brengen. Tot ontevredenheid van Bos maakten vooralsnog slechts twee instellingen hiervan gebruik, NIBC en Leaseplan. Bos zei gisteren de barrières voor de regeling te hebben weggenomen.

Andere steunmaatregelen die het kabinet gisteren bekendmaakte betreffen een hogere vergoeding voor lopende bouwprojecten van ziekenhuizen. De overheid zal verder inspringen bij bedrijven die op dit moment op de commerciële markt geen exportkredietverzekering kunnen afsluiten voor de landen waar ze zaken doen, met name in het voormalige Oostblok.

Daarnaast hoopt het kabinet de woningbouw op peil te houden door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw te verruimen zodat corporaties bouwprojecten van projectontwikkelaars overnemen die anders geschrapt worden.

Betrokken maatschappelijke organisaties reageerden kritisch op de plannen van het kabinet. In het algemeen worden de maatregelen als te beperkt gekwalificeerd. „Het kabinet blijft steken in het plakken van pleisters”, stelde vakbond FNV. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland oordelen dat de regering „nauwelijks geld uittrekt” voor het stimuleren van de economie. Makelaarsvereniging NVM is teleurgesteld dat het kabinet „geen noemenswaardige maatregelen” neemt om doorstroming op de woningmarkt op gang te houden.

Bos zei na afloop van de ministerraad dat er met de maatregelen geen geld is gemoeid en dat het geen gat slaat in de begroting. „We doen gewoon dingen die verstandig zijn. We lopen wel meer risico’s door de garanties die we geven.” Volgens premier Balkenende is het beeld van de economie niet positiever geworden. „Vooralsnog zijn de perspectieven slechter.”