Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Het oude Fortis kán niet hersteld worden

Koen Schoors stelt voor om het oude Fortis te herstellen (Opiniepagina, 7 januari). Volgens hem is de integratie van ABN Amro en Fortis Bank Nederland een project dat vele miljarden kost. Toch zal de Nederlandse overheid die investering moeten doen, want het maakt weinig uit of men ABN Amro alleen of geïntegreerd met Fortis Bank Nederland opbouwt.

Het argument dat door de afgenomen concurrentie het Nederlandse bedrijfsleven geconfronteerd zal worden met hogere kapitaalkosten en de spaarders met minder keuzemogelijkheden, snijdt evenmin hout. Er zal nog steeds voldoende concurrentie zijn door de andere Nederlandse banken. En daarbij: de spaarmarkt is tegenwoordig internationaal geworden door internetsparen, zoals het Icesave-drama helaas bewezen heeft.

Het ligt niet voor de hand dat de Nederlandse overheid bereid zou zijn om de 50 miljard euro liquiditeitssteun die zij heeft gegeven aan Fortis Bank Nederland zonder meer aan Fortis Holding te verschaffen. Dat zou lijken op subsidiëring van de Belgische staat.

Het grootste probleem is het feit dat de verhouding tussen de Nederlandse en Belgische betrokken partijen weleens behoorlijk verzuurd kan zijn wat constructieve samenwerking vrijwel onmogelijk maakt. Ook voor de werknemers in Nederland is een lijmpoging niet voordelig. Dit zou weer nieuwe onzekerheid betekenen en er is al genoeg met hen gesold door falende bestuurders en managers.