Geen steun voor kliniek Lelystad

De Nederlandse Zorgautoriteit wil de IJsselmeerziekenhuizen vooralsnog niet financieel steunen omdat begroting en saneringsplan ”onvoldoende deugdelijk” zijn.

Pagina 3