Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

De voorspeller bankroet 2

De idee dat `niemand de kredietcrisis heeft voorspeld` wordt tegenwoordig met graagte uitgedragen, ook weer in twee bijdragen in de NRC van 10/11 januari (van Harald Welzer in Opinie & Debat en van Carola Houtekamer in Wetenschap). Jammer alleen dat het niet klopt. Twee voorbeelden, ontleend aan de recente Real-World Economics Review nr. 48: Nouriel Rabini, hoogleraar economie aan New York University, legde al op 7 september 2006 uit waarom de huizenprijzen in de VS zouden instorten en een recessie zou volgen. Mede omdat zijn voorspellingen niet op economische modellen berustten, werden zij door andere economen als te pessimistisch afgedaan (New York Times, 15-08-2008). De Britse econoom Richard S. Dale analyseerde in zijn boek International Banking Deregulation de mechanismen rond de Great Depression en concludeerde dat recente vrijheden in de kredietverlening tot een vergelijkbare recessie zouden leiden.Welzer noemt in zijn stuk nog een tweede voorbeeld van een `door niemand voorspelde` crisis (de ineenstorting van het Oostblok) maar ook dat klopt niet: de socioloog Randall Collins heeft al in 1986 de ondergang van de Sovjet-Unie beredeneerd en voorspeld (in zijn Weberian Sociology). Sommige wetenschappen zijn zo selectief in het gebruik van hun bronnen dat deze inzichten blijkbaar aan hen voorbijgaan. Je zou op je eigen falen kunnen reageren door je voor te nemen de disciplinaire oogkleppen eventjes opzij te klappen en wat breder om je heen te kijken, maar blijkens Houtekamers bijdrage roepen verschillende economen nu al weer om het hardst om meer data om hun modellen mee te kunnen vullen. Ik zou ze aanraden: laat die data nou maar even zitten en ga eerst eens wat beter nadenken over hoe processen van besluitvorming die tot dit resultaat leiden, in elkaar zitten. Er is binnen en buiten de economie al heel veel (meer) bekend over hoe dat werkt.