Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Verkeer en infrastructuur

2 Aardgasbussen zijn wel degelijk schoner

Volgens VVD-Kamerlid Charlie Aptroot deugt er niets van onze keuze om bij de aanbesteding van de openbaarvervoersconcessie 2010-2013 in Nijmegen verplicht aardgasbussen voor te schrijven in plaats van een emissienorm te stellen. Daarnaast suggereert hij dat de keuze voor aardgas des te vreemder is omdat ik in een interview erkend zou hebben dat, objectief gemeten, dieselbussen schoner zijn dan aardgasbussen. Echter, dat heb ik nooit gezegd. Wel heb ik gezegd dat dieselbussen volgens laboratoriumtesten ook aan de Europese emissienorm kunnen voldoen.

De emissienorm voor bussen is echter een andere dan de Europese norm voor luchtkwaliteit waaraan overheden vanaf 1 januari moeten voldoen. En juist op dit punt levert aardgas veel betere resultaten op dan diesel. Aardgasbussen scoren namelijk driemaal beter op stikstofoxiden dan dieselbussen. Om die reden, én omdat er op tijd een aardgastankstation moet worden gerealiseerd, hebben we bewust gekozen voor aardgasbussen.

Gelukkig wijst de praktijk in bijvoorbeeld Haarlem uit dat de overstap naar aardgasbussen daadwerkelijk leidt tot een flinke verbetering van de luchtkwaliteit. `Schone` dieselbussen blijken daarentegen helemaal niet zo schoon te zijn als wordt verondersteld. Er zijn nog meer zaken die niet kloppen aan het verhaal van Aptroot. Ook zijn er nog meer redenen waarom wij voor aardgasbussen kiezen en niet voor dieselbussen. Wie daar meer over wil lezen, verwijs ik naar mijn bijdrage op www.nrc.nl/opinie.