Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Verkeer en infrastructuur

1 Aardgasbussen zijn wel degelijk schoner

VVD-Tweede Kamerlid Charlie Aptroot schrijft dat er een monopolie is voor aardgasbussen (Opiniepagina, 9 januari). Dat is onjuist. Er zijn grofweg vijf grote busfabrikanten (Irisbus, Mercedes, MAN, VDL en Volvo) waarvan Irisbus, Mercedes, MAN en Volvo zowel aardgas- als dieselbussen leveren. VDL daarentegen levert alleen diesel. Het is dus uitsluitend in het belang van VDL om wél op techniek aan te besteden en niet op normen; de andere fabrikanten kunnen alles leveren, afhankelijk van de wensen van hun klanten. Het is ook uitsluitend in het belang van VDL om een lobby op gang te brengen ten faveure van diesel, waarbij aardgas in een kwaad daglicht wordt gesteld. Dat is wat hier gebeurt.

Kwalijk is dat Aptroot aan een bijeenkomst refereert waar hij zelf niet aan heeft deelgenomen. VDL zou MAN aangeboden hebben om de emissies van dieselbussen en aardgasbussen te laten testen onder toezicht van een notaris. Dit zou MAN geweigerd hebben, als zou men dat niet aandurven. De feiten: in de afgelopen twee jaar zijn door verschillende onafhankelijke internationale onderzoeksinstellingen (waaronder TNO) onderzoeken gedaan naar de uitstoot van dieselbussen en aardgasbussen. Die nationale en internationale onderzoeken spreken elkaar niet tegen en bevestigen de milieuvoordelen van aardgas. Nog meer onderzoek op dit vlak geeft aan dat wij twijfelen aan de juistheid van de data van de onderzoeksinstituten, wat wij juist niet doen. Op basis van deze objectieve data kiezen concessieverleners steeds vaker al tijdens de aanbesteding voor de bussen waarmee ze hun milieudoelen kunnen realiseren. Dus geen keuze voor een techniek, maar voor de zekerheid op het behalen van doelen. En dit is precies wat de gemeente Nijmegen heeft gedaan.