Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Economie

Hup, jij ook naar rechter

Gedupeerde beleggers willen de verkoop van Fortis aan Nederland nietig laten verklaren bij de rechter.

De zaak wordt steeds ingewikkelder.

De juridische kluwen rond Fortis wordt groter, zowel onder als boven de Moerdijk. Behalve advocaten roeren ook speculanten zich. Na verschillende verbale en schriftelijke dreigementen, worden de Nederlandse staat en De Nederlandsche Bank nu zowel in België als in Nederland concreet juridisch onder vuur genomen.

In Brussel eist advocaat Mischaël Modrikamen de nietigverklaring van de verkoop van Fortis aan Nederland. De man die naar eigen zeggen 12 tot 13 procent van de Fortis-aandeelhouders vertegenwoordigt, slaagde er vorige maand in de verkoop van de Belgische Fortis-activiteiten aan BNP Paribas te bevriezen. Met de nieuwe juridische actie wil Modrikamen daarop verder bouwen en aan de Nederlandse overheid het signaal geven dat ze „niet buiten schot is”.

In de loop van volgende week start Modrikamen een bodemprocedure voor de Belgische rechter. In afwachting van dat langdurige proces, vordert hij al enkele ‘voorlopige maatregelen’. „We willen dat de Nederlandse overheid in tussentijd geen activa verkoopt en dat de integratie tussen ABN Amro en Fortis Bank Nederland wordt opgeschort”, aldus zijn compagnon Laurent Arnauts,

Ook uit eigen land staat ‘Den Haag’ juridische aanvallen te wachten. De Utrechtse advocaat Adriaan de Gier, die ruim 1.500 Fortis-beleggers zegt te vertegenwoordigen, maakt werk van zijn reeds eind oktober vorig jaar aangekondigde acties. Toen schreef hij een brief aan ruim twintig betrokken partijen in het Fortis-dossier, waaronder verschillende Fortis-vennootschappen, de overheden van Nederland en België en enkele Fortis-bestuurders. Hij stelde hen allen aansprakelijk voor de financiële schade die zijn cliënten hebben geleden – voor het aandelenbezit berekende hij die „alleen al” op 10 miljard euro. De Gier sommeerde de geadresseerden om een „vrijwillige vergoeding” van dat bedrag te storten .

Inmiddels zegt hij „bijna klaar” te zijn met het starten van vier procedures. Ten eerste een bodemprocedure voor de rechtbank in Den Haag tegen de Nederlandse staat en Fortis. „Onze stelling is dat de verkoop van Fortis aan Nederland nietig is, omdat daarvoor niet de goedkeuring van de aandeelhouders is gevraagd. We willen dat de transactie wordt teruggedraaid.”

Tegelijk spant hij een kort geding aan om de integratie van de Nederlandse Fortis-activiteiten met ABN Amro en een mogelijke verkoop van activa op te schorten. Daarnaast wil hij de rechter in een derde zaak vragen getuigen te laten horen „om bewijzen te verzamelen.”Als getuigen denkt hij aan minister Bos van Financiën, DNB-president Nout Wellink en Fortis-bestuurders.

Als laatste procedure spant De Gier een zaak aan tegen de Nederlandse staat, DNB en Fortis Bank Nederland, en later ook de AFM, voor het verspreiden van misleidende informatie na de eerste reddingsactie eind september. De Gier, die een team van acht juristen fulltime heeft ingezet, vraagt van zijn cliënten een minimale inleg van 132,50 euro, plus 10 procent van de eventuele opbrengst van de schadeprocedure.

Het ministerie van Financiën laat weten de aangekondigde dagvaardingen niet te vrezen. „Wat ons betreft zijn de transacties rond Fortis rechtsgeldig en onomkeerbaar”, aldus een woordvoerder. Dan is er nog de Vereniging van Effectenbezitter, de enige club die al met succes een rechtzaak heeft gevoerd, tegen de uitgeholde moedermaatschappij van Fortis. De Ondernemingskamer stemde eind november in met een enquête naar mogelijk wanbeleid. Afhankelijk van dat onderzoek, dat zeker een jaar in beslag zal nemen, overweegt de VEB schadeclaims in te dienen tegen betrokken Fortis-bestuurders.

Maar los daarvan zint de beleggersvereniging op „mogelijke stappen tegen de kopers van Fortis”. Niet dat de VEB de reddingactie van Fortis zou willen terugdraaien, maar men vindt wel dat de aandeelhouders te weinig betaald hebben gekregen.

Tot slot loopt er „in stilte” nog een actie van de Amsterdamse advocaat Hendrik-Jan Bos, namens een klein groepje particuliere beleggers, tegen de drie voormalige hoofdfiguren van Fortis: Maurice Lippens, Jean-Paul Votron en Gilber Mittler. „Voor hun misleidende informatie in de eerste helft van vorig jaar, toen zij riepen dat het goed ging met Fortis.” Bos voert geen gerechtelijke procedure maar heeft schriftelijk een claim van „een paar miljoen” ingediend.