Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Advocaat bij verhoor (2) - Straatsburg houdt aan

En toen zei Straatsburg het nog een keer. “….the concept of fairness enshrined in Article 6 requires that the accused be given the benefit of the assistance of a lawyer already at the initial stages of police interrogation.”  Bij de beginfase van het politieverhoor moet er hulp van een advocaat zijn. De uitspraak van het

En toen zei Straatsburg het nog een keer. “….the concept of fairness enshrined in Article 6 requires that the accused be given the benefit of the assistance of a lawyer already at the initial stages of police interrogation.”  Bij de beginfase van het politieverhoor moet er hulp van een advocaat zijn.

De uitspraak van het EVRM Hof is van 11 december, de zaak heet “Panovits tegen Cyprus” en het citaat is ontleend aan rechtsoverweging no 66. Het ging in deze zaak om een jongen van 17 die uiteindelijk werd veroordeeld wegens moord.

In het Advocatenblad schrijft de Maastrichtse hoogleraar Taru Spronken morgen dat hieruit alleen kan worden afgeleid dat ook in Nederland ‘de verdachte recht heeft op aanwezigheid van zijn advocaat tijdens de verhoren’. En dat de de huidige praktijk worden veranderd en de wettelijke regeling op dit punt worden verhelderd. Het Europese Verdrag voor de rechten van de mens heeft immers directe werking in Nederland.

Spronken herhaalt haar standpunt dat ze innam na de recente uitspraak in de Turkse zaak Salduz. Eerder hier besproken op dit weblog. Inmiddels heeft minister Hirsch Ballin de Kamer laten weten voor Pasen met een standpunt te komen. Ook de rechtspraak is al geconfronteerd met eisen van advocaten om al bij het eerste verhoor aanwezig te mogen zijn. Die zijn voorlopig afgehouden.

In de zaak Salduz ging het ook om een minderjarige. In de zaak op Cyprus werd de minderjarige verdachte naar het politiebureau ontboden, samen met zijn vader. Hij werd op het bureau door een vijftal politiemensen stevig ondervraagd - daarbij kwam ook een pistool op tafel. Hij bekende binnen een paar minuten. Zijn verklaring werd in het proces vervolgens als bewijs toegelaten.

Reageren? Mits niet anoniem. Nuanceren en argumenteren verplicht.< >< ><-->