Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

'Ik vrees voor het lot van al die kinderen'

Diverse Turkse organisaties hebben banden met de omstreden Turkse prediker Fethullah Gülen. Leefbaar Rotterdam en de Tweede Kamer zijn bezorgd. „Ze indoctrineren.”

Raadslid Anita Fähmel Foto LR
Raadslid Anita Fähmel Foto LR Leefbaar Rotterdam

Gesubsidieerde Turkse organisaties die banden onderhouden met de islamitische prediker Fethullah Gülen vormen een gevaar voor de Nederlandse rechtsorde. Dat betoogt raadslid Anita Fähmel (62) van Leefbaar Rotterdam op basis van eigen onderzoek. Haar conclusie is strijdig is met bevindingen van de gemeente Rotterdam. Vanavond, tijdens een commissievergadering, zal zij namens Rotterdams grootste oppositiepartij aandringen op maatregelen.

Fähmel diende in juli met succes een motie in, getiteld De onderste steen boven. Daarin werd het stadsbestuur opgeroepen onderzoek te doen naar de invloed van wat Leefbaar ziet als „een sektarische beweging die islamisering van de samenleving nastreeft”. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld, door zowel de regeringsfracties CDA en PvdA als de oppositiepartijen VVD en SP. Op 3 februari volgt een overleg van de Kamer met minister Van der Laan (Integratie, PvdA). Het kabinet stelt zich tot dusver op het standpunt dat er geen reden is tot zorg.

U jaagt spoken na, zeggen uw critici, en u lijdt aan een tunnelvisie.

„Uit het antwoord van het Rotterdamse college blijkt inderdaad dat we rustig kunnen gaan slapen en dat er niets aan het handje is. Maar hallo! Ik verzin dit allemaal niet! Vanuit de organisatie zelf is mij nota bene een lijst met tientallen namen van in Nederland actieve Gülen-organisaties toegespeeld. Om veiligheidsredenen kan en wil ik de naam van deze spijtoptant niet bekendmaken. Het is in elk geval iemand die zegt niet langer te kunnen leven met de leugen dat het een onschuldige beweging is. En hij is niet de enige. Vanuit de Turkse gemeenschap in Nederland hebben wij tientallen reacties ontvangen sinds ik me zes jaar geleden ben gaan verdiepen in deze stroming. Geluiden in de trant van: ga vooral door, dit netwerk moet worden blootgelegd, want wij willen leven in vrijheid. Een vooraanstaande Turkse universiteit [Bogaziçi, red.] heeft onlangs bovendien vastgesteld dat hier sprake is van een beweging die in haar streven tot islamisering niet schroomt om te intimideren en te discrimineren.”

Wat baart u de meeste zorgen?

„Enerzijds het gebrek aan interesse en doortastendheid bij de overheid, zowel landelijk als lokaal. Men vindt het kennelijk allemaal wel best dat miljoenen aan belastingcenten naar allerlei dubieuze clubs gaan. Hoe bestaat het dat een leger ambtenaren niet die informatie vindt die ik in mijn eentje met een beetje geduld wel weet op te sporen? Onder meer via openbare bronnen op internet.

„Anderzijds vrees ik voor het lot van al die kinderen, die op Turkse schoolinternaten volstrekt wereldvreemd worden opgevoed. Ze staan niet onder toezicht van de onderwijsinspectie. Als die kinderen zijn uitgeleerd, is hun hoofd gevuld met denkbeelden die haaks staan op onze open, democratische samenleving. Rotterdam telt twee van zulke Gülen-scholen. In plaats van integratie wordt daar de segregatie gepredikt. Turkije heeft Gülen niet voor niets jarenlang de toegang tot het land ontzegd.”

Toch ontbreken in uw dossier harde bewijzen voor eventuele staatsondermijnende activiteiten.

„Het probleem is dat deze beweging heel secuur te werk gaat. Men plaatst geen bommen, men laat geen sporen na. Het zijn wolven in schaapskleren, met wereldwijd tienduizenden aanhangers, die sluipenderwijs hun gedachtegoed verspreiden en zo mensen indoctrineren.

„In ambtelijke notities van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de Gülen-beweging letterlijk aangemerkt als „een islamitisch-fundamentalistische groepering die als voornaamste doel heeft het huidige Turkse regeringssysteem te vervangen door een islamitische staat”. Die notitie dateert weliswaar van december 2005, maar dat wil niet zeggen dat het nu ineens een liefdadigheidsclub is geworden.”