Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Spoor Groningen-Heerenveen

Groningen vindt dat het arme Rijk niet moet zeuren over rijke provincies.

De geschatte opbrengst voor Groningen bedraagt maximaal 558 miljoen euro. „Uitgaande van een totaalbod van 9,3 miljard”, onderstreept de Groningse gedeputeerde Marc Calon (PvdA). Groningen bezit 6 procent van de aandelen Essent.

Een deel van het geld wordt gestoken in een lening aan het netwerkbedrijf Enexis, dat van de overheid blijft. Calon kan niet zeggen hoeveel dat zal zijn. „Als het over een half jaar nog zo moeilijk is op de kapitaalmarkt, kan het lucratief zijn om als overheid zelf geld te lenen.”

Groningen gaat 250 miljoen apart zetten voor co-financiering van de RSP-gelden (Regionaal Specifiek Pakket: rijksgeld als compensatie voor het afblazen van de Zuiderzeelijn). Hiermee worden de sporen Groningen-Heerenveen en Veendam-Groningen aangelegd. Verder wordt onder meer de N33 verdubbeld, gaat er geld naar de stadstram in Groningen, nieuwe transferia aan de rand van de stad en een fonds voor plattelandsontwikkeling.

Een ander deel wordt zo belegd, dat dit het wegvallen van Essentdividend (15 miljoen per jaar) compenseert. Calon noemt de opbrengsten van de verkoop „belangrijk maar geen hoofddoel”. Hij had liever een fusie tussen Essent en Nuon gezien. „Daarvoor ben ik nog bij mijn Friese collega Galema [Friesland is medeaandeelhouder van de Nuon, red.] thuis geweest. Dan had je in Europa vier of vijf gelijke bedrijven kunnen zoeken, met een holding er boven.”

Op de vraag of de provincie de geëigende partij is om te beslissen over verkoop, reageert hij bijna verontwaardigd. „Ja,natuurlijk, wij zijn aandeelhouders! Het Rijk wilde de aandelen niet van ons overnemen. Het is van de zotte dat een provincie gedwongen wordt aandeelhouder te blijven.”

Calon vindt het „gelul” dat de provincies op deze manier rijk zouden worden. „De verdubbeling van de N33 kost 140 miljoen. Eurlings had dit geld niet. Als provincie dragen we zelf 50 miljoen bij aan notabene een rijksweg.”