Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Heffing in plaats van tolgeld plezierboot

Eigenaren van een plezierboot moeten belast worden. Een nog op te richten stimuleringsfonds moet met de inkomsten de kwaliteit van de watersport stimuleren. Dit adviseert de commissie Versterking Recreatietoervaart aan minister Gerda Verburg (Natuur, CDA).

Als compensatie voor deze maatregel hoeft de bemanning van een plezierboot geen tolgeld meer te betalen voor doorgang bij sluizen en bruggen. Het invoeren van een landelijke heffing moet het ontstaan van een lappendeken aan regionale en lokale registratiesystemen voorkomen.

Volgens de adviescommissie, onder leiding van oud-staatssecretaris Dzsingisz Gabor, moet het voorstel zo snel mogelijk worden uitgewerkt. De CDA’er verwacht dat de speelruimte voor een Nederlandse bijdrageregeling wordt beperkt als het Europees Parlement met concrete voorstellen komt over heffingen op watervervoer.

Ongeveer 300.000 van de in totaal 510.000 pleziervaartuigen vallen onder de heffingsplicht. Eigenaren van niet-gemotoriseerde boten tot tien vierkante meter hoeven niet te betalen. Het fonds moet de binnenkomende heffingen besteden aan veiligheids- en milieumaatregelen voor de pleziervaart. Ook wil de commissie kleine waterrecreatie stimuleren. Een heffing van 8 euro per vierkante meter zou jaarlijks 45 miljoen euro opleveren.