Het nieuws van 13 januari 2009

Van Bommel heeft recht op Auschwitzherdenking

Onze waardering voor rabbijn Evers is altijd groot geweest. Het heeft ons echter verbaasd dat hij zich het recht toeëigent om Harry van Bommel van de SP op te roepen niet aanwezig te zijn bij de Auschwitzherdenking. Reden voor deze oproep was dat Van Bommel bij een demonstratie was waar kritiek op Israël werd uitgeoefend. Het verzoek stoelt mogelijk op een overtuiging die vele Joodse Nederlanders zich permitteren en wel dat kritiek op Israël min of meer hetzelfde is als antisemitisme. Dit is een misvatting: kritiek op Israël ontstaat vanuit dezelfde waarden die bij velen leiden tot kritiek op antisemitisme en andere vormen van racisme. Een andere misvatting, dat Joden een speciaal recht hebben op het regisseren van de Auschwitzherdenking, is bijna even diep geworteld. Maar het waren de kritische niet-Joden die vele Joodse levens hebben gered, inclusief de onze. Alle kritische Nederlanders kunnen de nazimisdaden herdenken, ook die van Auschwitz. Het is kortzichtig om voor Joden speciale rechten te eisen met betrekking tot wie er op zulke herdenkingen welkom zijn en wie niet. Van Bommel is even gekant tegen moord, doodslag en vernietiging als Evers. Van Bommels oppositie tegen de vernietiging van Gaza stoelt op dezelfde waarden als zijn afschuw van Auschwitz. Kritiek op de huidige Israëlische politiek is noodzakelijk, moedig en onontbeerlijk voor internationale pressie op Israël om gelijkwaardigheid en vrede toe te staan in zijn relaties met de Palestijnen, de oorspronkelijke bewoners van het gebied dat Israël nu beheerst.