Ziekenhuis in bezit coöperatie

Zorgverzekeraar DSW en enkele zorgverleners nemen het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam over. Het is voor het eerst dat in Nederland een zorgverzekeraar een aandeel in een ziekenhuis neemt.

Het ziekenhuis, nu een stichting, krijgt een niet eerder vertoonde eigendomsconstructie. De overnemende partijen richten een coöperatie op, die eigenaar wordt van de BV waarin het ziekenhuis wordt ondergebracht.

Zeven leden hebben zich aangemeld voor de coöperatie: naast DSW zijn dat drie bejaardenhuizen, een regionale huisartsengroep, personeel en de medisch specialisten van het ziekenhuis. Zij leggen geld in voor investeringen en krijgen in ruil zeggenschap. DSW heeft met 40 procent het grootste belang.

De bedoeling is dat de verschillende partijen er door hun lidmaatschap belang bij krijgen om samen te werken. De organisatie van de gezondheidszorg belemmert samenwerking nu juist vaak.

Pikant is dat een meerderheid van de Tweede Kamer zich vlak voor het kerstreces uitsprak tegen deelname van verzekeraars in zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen. Het zou de keuzevrijheid van patiënten beperken.

De coöperatieve structuur van de Rabobank diende het Vlietland als voorbeeld. Ziekenhuisbestuurder Rob van der Heijden wijst op het ontbreken van winstbejag. „Mocht er rendement zijn, dan wordt dat geïnvesteerd in het ziekenhuis. Zo kunnen continuïteit en kwaliteit van de zorg op lange termijn worden gewaarborgd.”

Volgens Van der Heijden wil de coöperatie zo’n 18 miljoen euro bijeenbrengen voor investeringen in de kwaliteit van de zorg en innovatie.

De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie noemt de overname van het ziekenhuis een „geschenk uit de hemel”. „Als de verschillende partijen samen de baas zijn, is het veel gemakkelijker de zorg af te stemmen.”