VN móéten iets doen

Willen de Verenigde Naties nog een zinvolle toekomst hebben, dan is de organisaties dringend toe aan grondige bezinning. Er bestaat de hoogste nood dat ze een antwoord vinden om een noodzakelijke interventie in Gaza mogelijk te maken. Als het de VN niet zijn, wie dan wel?

De VN dienen in staat te zijn om al zijn lidstaten tot de orde te roepen en te kunnen ingrijpen om gruweldaden te stoppen - zonder te worden gegijzeld door het vetosysteem. Ook in het geval van lidstaat Israël. Daarom kan het vetorecht beter worden afgeschaft, zeker in dringende kwesties inzake mensenrechten, zoals in Oost-Congo en Gaza.

Het is bijzonder triest dat net in het jaar van de drievoudige zestigste verjaardag van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, de Al-Nakba [de Palestijnse Dag van de Catastrofe, 1948, red.] én van de staat Israël, deze laatste ongestraft blijft voor zijn disproportionele optreden.