'Participatie haalt dynamiek uit zorg'

De patiënt krijgt minder keuzemogelijkheden als verzekeraars en zorgaanbieders te innig verweven raken. Minister Klink moet nú ingrijpen, vindt Kamerlid Schippers.

Edith Schippers Foto Peter Hilz Nederland, Den Haag, 20 mei 2008, Edith Schippers, kamerlid voor de VVD, tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. foto: Peter Hilz
Edith Schippers Foto Peter Hilz Nederland, Den Haag, 20 mei 2008, Edith Schippers, kamerlid voor de VVD, tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. foto: Peter Hilz Hilz, Peter

Niet eerder nam een zorgverzekeraar deels bezit van een Nederlands ziekenhuis. Vandaag werd bekend dat zorgverzekeraar DSW, samen met zorgverleners als huisartsen en medisch specialisten, het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis overneemt. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt de plannen.

Volgens Tweede Kamerlid Edith Schippers (VVD) kan minister Klink (Volksgezondheid, CDA) niet anders dan dit verbieden. „Hij moet onmiddellijk ingrijpen.”

Waarom? Als het tot betere samenwerking tussen zorgverleners leidt?

„Ik heb onlangs een motie ingediend om het onmogelijk te maken dat zorgverzekeraars participeren in ziekenhuizen of andere zorginstellingen. Of daarmee fuseren. Het zal de keuzevrijheid van patiënten drastisch beperken. Dit betekent alleen maar meer samenklontering. Als zich in een regio een nieuwe zorgaanbieder aandient die zegt betere en goedkopere zorg te verlenen, moet hij daarvoor de ruimte krijgen. Daar hebben patiënten belang bij. Maar een verzekeraar die mede-eigenaar is van een ziekenhuis, zal daar een stokje voor willen steken.”

Zo’n verzekeraar heeft toch ook baat bij concurrentie?

„Nee. DSW zal het zeker niet toejuichen als er bijvoorbeeld naast het Vlietland Ziekenhuis een nieuw ziekenhuis komt. Dat betekent verlies in eigen tent. Daarom zal zo’n verzekeraar er alles aan doen om een nieuwe aanbieder van de markt te drukken. Dat kan door geen contracten met die aanbieder te sluiten, waardoor patiënten de mogelijkheid wordt ontnomen naar de concurrent te gaan.”

Druist het in tegen de marktwerking van het nieuwe stelsel?

„Het verstart de zorg en patiënten krijgen steeds minder te kiezen.”

Uw motie om verzekeraars te verbieden zorg te verlenen, is aangenomen. Kan het Vlietland Ziekenhuis zijn plannen dan wel realiseren?

„In mijn motie, medeondertekend door GroenLinks en PVV en door een meerderheid gesteund, vraag ik om een wettelijk verbod. Klink moet daar werk van maken, maar nu is het nog niet verboden. Wel heb ik in de motie gevraagd om ook de huidige zorgverlening door zorgverzekeraars te verbieden.”

Wie treft dat?

„Menzis, bijvoorbeeld, heeft geld gestoken in medische centra waar huisartsen nauw samenwerken met onder anderen fysiotherapeuten, psychologen en apothekers. Achmea heeft aandelen in zelfstandige behandelcentra. CZ participeert in een afdeling orthopedie. De Kamer wil dat alle zorgverzekeraars zorg afstoten als ze die al bezitten. Ik zou zeggen: schoenmaker, blijf bij je leest!”

Mogen zij alleen goede zorg inkopen?

„Hun taak in het nieuwe zorgstelsel is hoogwaardige zorg inkopen tegen scherpe prijzen. Dat doen ze nog maar matig. Als een verzekeraar geld steekt in een ziekenhuis, hoe weet ik dan of hij daar niet zorg inkoopt omdat het van hem zelf is? Zorgverzekeraars moeten niet ineens veel meer invloed op zorgaanbieders gaan krijgen. Dat bevordert de transparantie van de zorg niet. Hoe weet ik straks nog wat er met mijn premiegeld gebeurt? Als een ziekenhuis failliet gaat, wie is daar dan verantwoordelijk voor? Straks sluiten woningbouwcorporaties zich ook nog aan . Samenwerken is goed, maar gezamenlijke eigendom niet.”

Maar het ziekenhuis heeft behoefte aan geld. Mag dat wel van andere private investeerders komen?

„Daar zijn wij niet tegen. Wij hebben er geen bezwaar tegen dat particuliere aandeelhouders het Slotervaart Ziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen hebben overgenomen.”

In de VS bezitten verzekeraars toch ook zorginstellingen?

„Ik heb gezien dat patiënten er niet kunnen kiezen. Daar zijn verzekeraars en zorgaanbieders allemaal gefuseerd. Iedere dynamiek is daar uit de zorg verdwenen.”