Hogescholen gaan hogere eisen stellen

DEN HAAG. Hogescholen gaan hogere eisen stellen aan studenten. Dat heeft Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad gisteren in Den Haag gezegd. Terpstra vindt dat de opleiding de studenten meer moet uitdagen. Dat is een reactie op de wens van de studenten zelf die een verzwaring van hun studie verlangen. Uit onderzoek bleek dat ongeveer een op de vijf studenten de moeilijkheidsgraad van de opleiding te laag vond. Ook de beroepspraktijk stelt hogere eisen aan de kennis waarover studenten moeten beschikken, stelt Terpstra in de gisteren verschenen discussienota, Green Paper. Hogescholen moeten studenten uitdagen om ”innovatiever en ondernemender” te worden als antwoord op een latere beroepspraktijk die sneller verandert en harder moet concurreren dan vroeger.