Crisis en piraten raken Suezkanaal

Het verkeer door het Suezkanaal heeft sterk te lijden onder de internationale financiële crisis en de piraterij in de Golf van Aden en voor de kust van Somalië. Dat maakte Admiraal Ahmed Aly Fadel, de voorzitter van de Suez Kanaal Autoriteit, gisteren bekend tijdens een presentatie over de resultaten van het afgelopen jaar. Het Suezkanaal is de belangrijkste melkkoe voor de Egyptische staatskas.

Inkomsten van de tolheffingen op schepen die het Suezkanaal passeren daalden in de laatste drie maanden van 2008 met 1,4 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee komt een einde aan de spectaculaire stijging van de opbrengsten in de afgelopen jaren. De inkomsten in november en december liepen zelfs terug met respectievelijk ruim 10 en 6,5 procent.

Volgens Admiraal Fadel is de terugval grotendeels te wijten aan de financiële crisis die de internationale handel heeft aangetast, en voor een klein deel – 10 procent – aan de piraterij in de wateren ten zuiden de Rode Zee.

Ondanks de daling van het aantal schepen blijven de tarieven voor het Suezkanaal in 2009 ongewijzigd. „De tarieven zijn niet de oorzaak van het dalende verkeer”, aldus de admiraal buiten dienst. De passage van een containerschip door het 160 kilometer lange kanaal kost zo’n 150.000 dollar (112.000 euro).

Fadel verwierp de suggestie dat Egypte, in een reactie op de explosieve toename van piraterij in de Golf van Aden, deelneemt aan een internationale operatie om scheepskonvooien te begeleiden met marineschepen. „Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid op de Rode Zee”, antwoordde de voormalige bevelhebber van de Egyptische marine. Eerder had de Egyptische regering wel laten weten „klaar” te zijn voor deelname in internationaal verband.

Afgelopen week nog werd een Egyptisch vrachtschip met Egyptische bemanning gekaapt door piraten in de Golf van Aden. Maar Fadel ontkent dat Egypte meer dan andere landen belang heeft bij het bestrijden van piraterij ten zuiden van de Rode Zee. „Veel van de gekaapte schepen waren niet eens op weg naar het Suezkanaal. Het is hoe dan ook een internationaal probleem.”

Ook wilde hij niets weten van een reductie van het tarief voor buitenlandse marineschepen die door het Suezkanaal moeten voor acties tegen piraterij. „Ik denk niet dat Europese marineschepen eerder zullen komen omdat ik een korting geef.”

Admiraal Fadel waarschuwde dat de internationale financiële crisis de inkomsten van het Suezkanaal verder zullen doen dalen. „Het zal voorlopig alleen maar erger worden.” Dagelijks varen er gemiddeld 50 schepen door het kanaal, dat over heel 2008 5,32 miljard dollar aan tolheffingen opbracht. Dat is een stijging van 16,7 procent ten opzichte van het kalenderjaar 2007 en het hoogste bedrag dat het Suezkanaal ooit heeft opgebracht sinds de nationalisatie in 1956.