Correcties & aanvullingen

Oorlog Libanon

In het artikel Israël heeft geleerd van zijn fouten van Lawrence Freeman (5 januari, pagina 7) wordt in de eerste zin verwezen naar de oorlog in Zuid-Libanon in 1996. Dit moet zijn: 2006.

Scrypto

In de rubriek De lezer schrijft, de krant antwoordt (3 januari, Opinie & Debat, pagina 7) kan ten onrechte worden gelezen dat redacteur Henk Scheltes het Scryptogram maakte tot aan zijn pensioen in 1983. Hij ging daarmee echter door tot zijn dood in 1987.

Nicaragua

Het onderschrift bij de foto bij het artikel De Nederlandse methadonbus stopt niet meer in Nicaragua. En terecht (3 januari, Opinie & Debat, pagina 3) wekt de suggestie dat Ruud Lubbers in 1983 een bezoek aan Nicaragua heeft gebracht. Dat is onjuist. Hij was op Curaçao. Alleen Hans van den Broek heeft, als minister van Buitenlandse Zaken, het land bezocht.