Balkenendes begrip

In het programma Buitenhof kwam van onze premier ondubbelzinnig het antwoord op de Israëlische oorlogsverklaring aan Hamas. Onze premier heeft er begrip voor. De verklaring van onze premier kwam bij mij, een door onze majesteit onderscheiden ex-Midden-Oosten-veteraan, keihard aan. Met de huidige oorlogsbeelden op mijn netvlies en alle ellende bij de Palestijnen en Israëliërs in beeld kwam ook weer de narigheid van afgelopen 2006 (aanval van Israël op Libanon), maar ook alle andere jaartallen die ik bewust en, helaas van zeer dichtbij, heb mogen meemaken.

Begrip? Begrip heb je voor je oude buurman die een wind laat na een kopje snert. Maar begrip voor deze aanval op Gaza, de grootste openluchtgevangenis van de wereld, is schandalig. Het geeft aan hoeveel waarde onze premier hecht aan diplomatie. Want ondanks het feit dat Hamas niet lang geleden op democratische wijze is verkozen, werd er door niemand een hand naar uitgestoken. Vrede sluit je met je vijand, nooit met je vriend.