Kies de Dichter des Vaderlands

Vier jaar zijn verstreken – en dus is het tijd voor de verkiezing van de nieuwe Dichter des Vaderlands. Voor het eerst geschiedt dat door middel van een shortlist, opgesteld door een commissie van wijzen. De vijf kandidaten hebben elk, ter ondersteuning van hun kandidatuur, een gedicht over het jaar 2008 geschreven, dat hieronder staat afgedrukt. Van de Dichter des Vaderlands wordt verwacht dat hij of zij optreedt als ambassadeur van de Nederlandstalige dichtkunst en, naar eigen inzicht, bij tijd en wijle een vers schrijft over een actueel thema, dat in NRC Handelsblad wordt gepubliceerd. Materiaal voor een keuze.