Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

Milieu en natuur

Varkens en cobra`s

Het artikel van Bart Braun (nrc.next, 16 december) kopte: `Gemodificeerde varkens zijn echt niet zo gevaarlijk`. Hoewel de auteur een interessante vraag naar voren schuift, lijken zijn argumenten mij niet bepaald steekhoudend, of op zijn minst nogal problematisch.

Braun stelt dat men zonder vergunning wel een koningscobra mag houden, maar niet zo`n onbenullig visje. Dit argument lijkt mij er eerder voor pleiten om geen cobra`s en andere uitheemse dieren in onze huiskamers te houden dan dat het pleit voor het houden van doorgefokte, lichtgevende visjes.

Omdat de laatste niet de EU in mogen, lopen ze het risico te worden gedood, want de universitaire laboratoria puilen spoedig uit. Daarom moeten we ze toelaten, stelt Braun. Het probleem schuilt echter in de handelaren die, ondanks de wetgeving, de visjes toch importeren. De volgende vraag is pas wat met al die visjes te doen. Mijn voorstel zou zijn dat die handelaren zorgen dat ze in huishoudens terechtkomen in landen waar ze wél zijn toegestaan.

”In Amerika zijn die visjes gewoon legaal”, stelt Braun. Iets is nooit ”gewoon” legaal. Juist rondom wetgeving zijn tal van instituties in het geding. Interessant wordt het pas wanneer Braun de vraag stelt: ”moet je het willen verbieden?”

De vraag is of we hier onderscheid moeten maken tussen plant en dier. Deze vraag maakt wél een vruchtbare discussie mogelijk.