Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Zorg

Al in 1986 hadden we een hoog sterftecijfer bij baby`s

Onder andere op de voorpagina van 11 december staat dat vóór 2003 iedereen dacht dat in Nederland heel goede verloskundige zorg werd geleverd. Maar al in 1986 stelde de gezaghebbende medisch statisticus Hoogendoorn in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat de gunstige positie van Nederland voor sterfte bij de geboorte verloren was gegaan; andere landen hadden Nederland ingehaald. Volgens hem was de meest aannemelijke reden dat in andere landen bevallingen in toenemende mate in het ziekenhuis plaatsvonden en Nederland daarin achterliep. De argumenten in de reacties hierop waren dezelfde als de eerste reactie van staatssecretaris Ross toen in 2003 bleek dat Nederland intussen in Europa op de laatste plaats was beland: de statistieken deugen niet. Nu in 2008 de Nederlandse positie niet is verbeterd, lezen we hetzelfde. In alle andere Europese landen zouden nodeloze ingrepen gebeuren die de sterfte van pasgeborenen buiten de statistiek houden, en dus deugen de statistieken niet. De eerste reactie van het ministerie is dat er niets aan de hand is met de typisch Nederlandse structuur van de verloskunde met grote nadruk op thuisbevalling. Gelukkig wordt in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 13 december jl. toegegeven dat het steeds onwaarschijnlijker lijkt dat de ongunstige positie van Nederland te wijten zou zijn aan ondeugdelijke statistiek. Wat er wel aan de hand is, blijft na twintig jaar discussie nog onduidelijk.