Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Privacy

Wij bezweken niet voor `een vage toezegging`

Marc Chavannes schrijft dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) niet meer dan marginaal bezwaren heeft gemaakt tegen het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en dat het in ruil voor ”een vage toezegging over een beetje anonimiseren van gegevens” akkoord ging met de ov-chipkaart (Opinie & Debat, 29 november). Het CBP heeft de voor het EPD verantwoordelijke minister er zeer kritisch en openlijk op gewezen dat alleen de zorgverlener die een behandelrelatie met een persoon heeft, toegang mag hebben tot diens medisch dossier. Het conceptwetsvoorstel waarbij alle medische beroepsbeoefenaren toegang tot een dossier hadden, zou hebben geleid tot wijdopen dossierkasten. De minister volgde het CBP-advies op en hiermee is een cruciaal aspect van het EPD - rechtmatige toegang tot medische dossiers - in het huidige wetsvoorstel goed geregeld. Het was overigens ook het CBP dat er op wees dat burgers die bezwaar willen maken tegen opname van hun gegevens in het EPD, dit niet voor 15 december hoeven te doen, maar te allen tijde bezwaar kunnen aantekenen. Wat de ov-chipkaart betreft: het CBP en NS hebben vier jaar lang een strijd gevoerd over het gebruik van gedetailleerde reisgegevens. Onlangs kon NS aantonen dat het een gerechtvaardigd belang heeft om een zeer beperkt aantal reisgegevens te gebruiken voor het maatschappelijke doel van reizigersgroei en spreiding. Dit gebruik is slechts toegestaan bij een bewezen beveiligde technische omgeving en met de mogelijkheid voor reizigers om bezwaar te maken.