Tweede mening

Piet Borst bespreekt het Best Doctors-initiatief (BD) van zorgverzekeraar CZ. Borst ziet het nut van raadpleging van buitenlandse kankerbehandelaars niet in vanwege de aanwezigheid van topkankerbehandelaars in ons land. Dat laatste trek ik zeker niet in twijfel, maar ook bij zorgverzekeraars vragen sommige patiënten met de diagnose kanker naar mogelijkheden voor raadpleging en vergoeding, ook in het buitenland. Een service als BD voorziet in de behoefte aan raadpleging op hoog niveau.Uit het continue gebruikers-onderzoek van BD blijkt een zeer grote tevredenheid. Een vrouw met borstkanker bleek toch een positieve receptor voor behandeling te hebben. Twee verzekerden zonder behandeloptie in een Academisch Centrum konden naar een gezaghebbend leveroperatie-centrum in Groot-Brittannië. Bij velen geeft bevestiging gemoedsrust en berusting.Het idee van BD komt voort uit het internationale en wetenschappelijk karakter van de geneeskunde, het wegvallen van grenzen in de zorg en een patiëntcentraal beleid. Tegen de toenmalige Ziekenfondswetgeving in betaalde en regelde CZ soms zelf in eigen land en over de grens diagnostiek, behandeling en second opinions. Via een gang naar het Europese Hof werd het criterium voor geldelijke vergoedingen aangevuld met het wetenschappelijk criterium (evidence based), thans opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Samen met de functioneel omschreven wettelijke aanspraken vormt dit een wapen tegen de, soms door behandelaars gesteunde, raadpleging van commerçanten en kwakzalvers in het buitenland. Voor patiënt en/of familie kan dit uitlopen op een financiële ramp en langdurige rechtszaken.Professor Borst is van harte welkom om kennis te nemen van het opzetten van een aanvullende databank van BD in ons land en omringende landen. Niet iedereen kent de weg in de wereld van kanker en blijft nuchter bij de diagnose kanker.

Naschrift

Ik vind de aangevoerde voorbeelden pover. Bovendien worden mijn argumenten tegen Best Doctors” niet weerlegd: de service is onnodig duur, de best doctor” ziet de patiënt niet zelf (en mist dus essentiële informatie) en de adviezen sporen niet met Nederlandse regels. Zo kreeg recent een patiënt in het AVL met een zeldzame vorm van kanker door een Amerikaanse best doctor” chemotherapie voorgeschreven met 2 erg dure medicamenten, die niet zijn geregistreerd voor deze vorm van kanker en die zelfs in de Nederlandse Richtlijnen voor Kankerbehandeling niet voorkomen Geen slecht advies, maar niet uitvoerbaar. Of is CZ bereid om deze patiënt naar de VS te vervoeren en hem daar te laten behandelen? Het zou CZ sieren als in toekomstige reclamecampagnes en ingezonden brieven op zulke vragen zou worden ingegaan. Piet Borst

    • Zorgverzekeraar Cz
    • Sr. Medisch Adviseur