Tegenstrijdige belangen bij RBS?

In oktober zinspeelde de Britse regering erop net zo meedogenloos te zullen zijn als bedrijvenopkoper Henry Kravis (van KKR) bij het streven naar een fatsoenlijk financieel rendement op de 37 miljard pond die zij opzij had gelegd voor investeringen in Britse banken. Maar een regering is geen partner in een private equityfirma.

Zij vertegenwoordigt de belastingbetalers, wier definitie van commerciële belangen zich niet beperkt tot aandelenkoersen en rendementen.

De regering zou zich inderdaad zorgen moeten maken over het krijgen van waar voor haar geld, maar haar voornaamste portefeuille is de Britse economie van 1,4 biljoen pond. Die verkeert in slechte staat en zou nog verder kunnen verslechteren als de banken de kredietkraan te ver dichtdraaien.

Het herstel hangt af van het opnieuw beschikbaar krijgen van voldoende kredietmogelijkheden. Daarvoor zijn wellicht riskante maatregelen vereist, evenals een soepele houding tegenover kwakkelende debiteuren.

De agenda van de economische stabiliteit is in strijd met die van het streven naar fatsoenlijke rendementen die de regering in oktober beloofde. Maar vanuit het perspectief van de regering bezien is het duidelijk welke agenda de boventoon zou moeten voeren.

Weinigen zouden het toejuichen als de regering over twee jaar een winst van 5 miljard pond bekend zou maken op de verkoop van een afgeslankte, gesaneerde en financieel sterke RBS – als die kracht ten koste was gegaan van een gekrompen en financieel aan lager wal geraakte Britse economie.

Maar het is niet onmogelijk om het conflict op te lossen. Net zoals de economie op de korte termijn afhankelijk is van de banken, is het lot van de banken op de middellange tot lange termijn afhankelijk van de economie. Vanuit een langetermijnperspectief bezien is het dus wel degelijk mogelijk een verantwoord commercieel bestuur van RBS en andere kredietverleners te verzoenen met de kortetermijnstrategieën die zijn bedoeld om de Britse economie te stimuleren.

De beurskoers van RBS spreekt wat dat betreft boekdelen. Hij stond gisterochtend op 54 pence, tegen een inschrijfprijs voor een claimemissie van 65,5 pence. Een tijdlang zal RBS dus een instelling zijn die voor de Britse belastingbetaler een hogere waarde vertegenwoordigt dan voor de andere aandeelhouders.

Cvhristopher Hughes

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Cvhristopher Hughes