Rijk voelt recessie nu al in begroting

De Nederlandse staat kampt nu al met tegenvallers door de verslechtering van het economische klimaat. Het kabinet verwacht 1 miljard euro minder inkomsten die direct samenhangen met een kentering op de woningmarkt en een winstdaling in het bedrijfsleven.

Dat blijkt uit de Najaarsnota, een tussenstand van het begrotingsjaar 2008, waar deze krant over beschikt.

Het kabinet heeft de prognose voor de inkomsten uit vennootschapsbelasting met een half miljard verlaagd. Eenzelfde tegenvaller doet zich bij de inkomsten uit overdrachtsbelasting voor. Minister Bos (Financiën, PvdA) schrijft aan de Tweede Kamer dat de tegenvaller zich goed laat verklaren door „de ontwikkeling in het aantal huizenverkopen”.

De reddingsoperaties in de financiële sector hebben een nog grotere invloed op de inkomsten en uitgaven van de staat. In 2009 zal minister Bos ruim 2,5 miljard euro kwijt zijn aan rentelasten over de sterk gestegen staatsschuld als gevolg van hulp aan de banken. Tegelijkertijd is hij verzekerd van 2,1 miljard euro aan vergoedingen (rente en dividend) die de banken aan de Nederlandse staat betalen. De staat was 11 miljoen euro kwijt aan adviseurs bij de overnames van banken.

De staatsschuld is inmiddels sterk gegroeid tot vlak onder de in Europa afgesproken bovengrens. De geraamde schuld stijgt als gevolg van de reddingsoperaties van 42 naar 57 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In het Groei- en Stabiliteitspact, de gemeenschappelijke Europese begrotingsregels, is een grens van 60 procent afgesproken. Bos benadrukt dat tegenover de schuld ook toegenomen bezittingen staan.

Het kabinet heeft in totaal 2 miljard aan belastingtegenvallers. Doordat de gasbaten 1 miljard meevallen blijft de schade voor de begroting beperkt. In plaats van een overschot van 1,2 procent van het bbp wordt voor 2008 gerekend op een overschot van 1,1 procent.

    • Jeroen Wester