Praktische bezwaren tegen het opheffen van de NAVO

In Opinie & Debat van 22 november dromen J.H. Sampiemon en Karel van Wolferen heerlijk weg. Een verenigd Europa zweert het verdorven Amerika af - zelfs Obama helpt niet meer - stapt uit de NAVO en neemt het initiatief voor een Warschaupact nieuwe stijl.

Tja. Elsschot wist het al. Tussen dromen en de daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

Enkele bezwaren: op buitenlands politiek en militair terrein is er geen verenigd Europa en na het wegvallen in 1989 van druk van buiten en de komst van nieuwe lidstaten is de toch al geringe kans daarop praktisch tot nul gereduceerd. De economische crisis zal de plaats van hemd en rok nog duidelijker maken. Nog los daarvan zullen in elk geval de Oost-Europese lidstaten nog voor lange tijd één Warschaupact meer dan genoeg vinden.

In het artikel blijft overigens volkomen onduidelijk waarom Amerika zou moeten worden ingeruild voor het Rusland van tsaar Poetin, waar wapenexport zonder veel scrupules van grote economische betekenis is en waar democratie en persvrijheid niet veel meer dan formele begrippen zijn.

    • A.L. de Werker