Over hoe het nieuwe patiëntendossier echt werkt

De kop `De systeembeheerder weet straks alles van de patiënt` boven de column van Frank Kuitenbrouwer over het Elektronisch Patiënten Dossier (Opiniepagina, 11 november) is misleidend. Het lijkt alsof er één centraal databestand komt waar de gegevens van 16 miljoen Nederlanders in worden opgeslagen. In werkelijkheid is er slechts een landelijk schakelpunt waar, als u daar geen bezwaar tegen hebt, is geregistreerd met welke huisarts en apotheek u een behandelrelatie hebt. De daadwerkelijke gegevens van patiënten zijn opgeslagen in de computer van de huisarts en/of apotheek. En wat kan er bij uw zorgverlener via het EPD ingezien worden? Bij de computer van de apotheek kan worden opgevraagd welke medicijnen aan u verstrekt zijn en voor welke bestanddelen u eventueel allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden ingezien door een (waarnemend) huisarts, een apotheker en een specialist die u behandelt. Bij de computer van de huisarts kan de zogenoemde samenvatting van het professionele huisartsendossier worden opgevraagd. Deze kan alleen gelezen worden door een waarnemend huisarts. Welke gegevens daar in komen te staan, is een zaak tussen patiënt en arts, waarbij de stem van de patiënt doorslaggevend is.

Volgens Kuitenbrouwer wordt bij het EPD uitgegaan van `wie zwijgt, stemt toe`. Minister Klink biedt echter de mogelijkheid om vooraf bezwaar te maken. Als uw huisarts of apotheek gebruik gaat maken van het EPD, krijgt u daarvan persoonlijk bericht. Op dat moment heeft u het recht om daar bezwaar tegen te maken. Als u dat doet, wordt er van u geen EPD aangelegd. En iedere zorgverlener met wie u in aanraking komt, dient u toestemming te vragen om uw gegevens in te zien. Als extra waarborg wordt geregistreerd wie welke gegevens heeft ingezien. Omdat iedere patiënt straks toegang krijgt tot zijn eigen EPD, ziet die niet alleen wat er over hem is geregistreerd, maar ook wie dat heeft bekeken.

    • Atie Schipaanboord