Lage opkomst verkiezingen waterschappen

Bij de waterschapsverkiezingen heeft gemiddeld slechts 24 procent van de stemgerechtigden gestemd. Dat is 1 procentpunt hoger dan bij de vorige waterschapsverkiezingen in 2004. Van de stemmen is 9 procent ongeldig verklaard doordat stembiljetten verkeerd zijn ingevuld. Dat heeft de Unie voor Waterschappen gisteren bekendgemaakt. Stemmen voor een van de 26 waterschappen ging per post. De uitslag is nog onbekend. De Unie van Waterschappen wil nu veranderingen bij de volgende verkiezingen. Gedacht wordt aan indirecte verkiezingen, zoals nu bij de Eerste Kamer, of een combinatie met de gemeenteraadsverkiezingen.