Krib, Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Krib, Hondsbossche en Pettemer Zeewering Veel dijken langs de kust blijken te laag en te instabiel. Een van de zwakke schakels is de zeewering bij Petten. Dijkversterking heeft hier een hoge prioriteit. Dit gebeurt niet door dijkophoging maar met strekdammen en zandsuppletie. Het aanbrengen van extra zand op het strand en tegen duinen en dijken wordt sinds 1990 beschouwd als de belangrijkste vorm van kustverdediging. Goossens, Marnix