Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Hondsbossche en Pettemer Zeewering In de Middeleeuwen werden de duinen bij Petten door de zee weggeslagen. De huidige dijk werd tussen 1880 en 1970 aangelegd en is nu 15 meter hoog. Aan de voet treedt erosie op. In 2008 werd daarom zes miljoen kubieke meter zand aangebracht. Goossens, Marnix