De lezer schrijft over Focus en HR-beleid

Hartelijk dank voor uw cadeautje: het eerste nummer van NRC Focus.

Bij het lezen ervan stootte ik op de cover meteen mijn neus: HR-beleid.

Ik ben vele jaren abonnee van NRC Handelsblad, maar ik kan mij niet herinneren dat ik deze afkorting ben tegengekomen en weet niet wat deze afkorting betekent. Vervolgens zie ik zzp’ers en wederom gaat er geen lampje branden.

In de begeleidende brief staat dat Focus een blad is voor degenen die verantwoordelijkheid dragen in een bedrijf of organisatie en hun adviseurs. Dat is een beperkte doelgroep en ik val buiten de boot, omdat ik het vakjargon niet begrijp en begrijp dat uw blad niet bedoeld is voor lezers met een brede belangstelling, die misschien inspiratie zouden kunnen putten uit de wijze woorden van capabele bestuurders.

Ik vraag mij af of het verstandig is om uw lezers bij voorbaat te ontmoedigen door enerzijds het gebruik van vakjargon en anderzijds het duidelijk maken aan de lezer dat hij niet tot de doelgroep van dit blad behoort.

Erik van Lier Soest

De krant antwoordt

In NRC Handelsblad streven we ernaar afkortingen zo veel mogelijk te vermijden. Een tekst met een letterbrij als epd, ciz of ekd leest nu eenmaal niet prettig. En de lezer heeft gelijk: woorden als hr (human resources, personeelszaken) en zzp (zelfstandige zonder personeel) zijn geen gemeengoed. Dus als die niet-ingeburgerde afkortingen al in de krant voorkomen, dan met een uitleg erbij.

In de krantenkolommen hanteren we wel afkortingen als die voor nagenoeg elke lezer deel uitmaken van het alledaags spraakgebruik. Denk aan btw en cao. Gangbare afkortingen die niet voor iedereen dagelijkse kost zijn, schrijven we in ieder geval één keer voluit, zoals bbp (bruto binnenlands product) en atv (arbeidstijdverkorting). Afkortingen die echt vakjargon zijn, proberen we helemaal te vermijden en te vervangen door meer gangbare termen. Een term als hr haalt de kolommen van de krant normaal gesproken niet, we schrijven dan personeelszaken. Zzp’er wel, maar daarbij vertellen we in ieder geval de eerste keer dat de afkorting voorkomt in een artikel wat die betekent. Tot zover de krant.

Met NRC Focus doen we iets wat we niet eerder hebben gedaan: een blad maken voor een specifieke groep lezers. Dit doen we vanuit het idee dat kwaliteitsjournalistiek, zoals wij die bedrijven, niet alleen voor een breed publiek, maar ook voor specifieke groepen interessant kan zijn. De onderwerpen zijn daarbij anders dan die welke in de krant voorkomen. NRC Focus is gericht op degenen die verantwoordelijkheid dragen in een bedrijf of organisatie en voor hun adviseurs. We spreken hen aan op zaken waarmee zij te maken hebben in hun werk en gebruiken (met mate) woorden zoals zij die bezigen. Iedere groep heeft immers haar eigen woordgebruik, waaronder in dit geval de woorden hr en zzp. Waar we in de krant zouden schrijven over personeelszaken, zou het voor een hoofd personeelszaken (hr-manager) juist vreemd klinken als we die term zouden gebruiken.

Terecht schrijft de lezer dat daarmee ‘niet-beslissers’ ontmoedigd zouden kunnen worden. We moeten daarom ook in NRC Focus het gebruik van vakjargon zoveel mogelijk beperken, zonder degenen op wie het blad in eerste instantie is gericht te ontmoedigen door woordgebruik waar zij raar van staan te kijken.

Reacties:

nrc.nl/lezer schrijft

Nieuwe kwesties, voorzien van naam en woonplaats, naar lezerschrijft@nrc.nl

    • Erik van Lier