Zorgondernemer redt hospitalen Flevoland

Zorgondernemer Loek Winter neemt met zijn MC Groep IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord over. Daarover is gisteravond een akkoord bereikt. De schuldenlast van IJsselmeerziekenhuizen, 25 miljoen euro, wordt gelenigd door overheden en financiers.

Het Rijk geeft 4 miljoen euro, Flevoland, en de gemeenten Noordoostpolder en Lelystad zouden 5,5 miljoen euro betalen. De gemeenteraad van Noordoostpolder onthield gisteravond echter toestemming aan de gevraagde 1,5 miljoen euro. Koper Loek Winter zei vanmorgen op Radio 1 dat daarvoor een oplossing zal worden gevonden. Hij betaalt zelf 15 miljoen euro voor de noodlijdende ziekenhuizen en investeert 5 miljoen euro in maatregelen die de kwaliteit ervan moeten verhogen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Klink (Volksgezondheid, CDA) dat hij met andere partijen het ziekenhuis open wil houden wegens de ongerustheid bij inwoners in de regio. Ook zou na een faillissement van IJsselmeerziekenhuizen de kwaliteit van de zorg in dit gebied in gevaar komen. Zo loopt de reistijd van een ambulance naar een ander ziekenhuis op naar 43 minuten, slechts twee minuten minder dan het wettelijke maximum.

Zorgverzekeraar Achmea en ING Bank hebben financiële claims op IJsselmeerziekenhuizen versoepeld. Achmea zet een vordering van 5,6 miljoen euro om in een lening. ING Bank, de belangrijkste financier, gunt de ziekenhuizen twee jaar uitstel van aflossing. Achmea eist wel 9 miljoen euro terug van IJsselmeerziekenhuizen. De minister heeft zich garant gesteld voor de terugbetaling aan de verzekeraar.

IJsselmeerziekenhuizen zal een aanvraag voor balanssteun indienen bij de NZa, toezichthouder op de zorg. Vanmorgen kwamen de betrokken partijen weer bij elkaar om de details van hun afspraken uit te werken en het afhaken van Noordoostpolder te bespreken.